170701 Maro Exc, CK, BIR på SKK:s utställning i Borås
Maro har fått en egen sida och en egen fotosida